Sport dikter

Hej

Nu var det dags igen för våra dikter.
Temat för i år som Bokrådet valt är SPORT.
 
Detta är en tävling som kommer tillbaka varje vår och alla får vara med.( dvs elever i årskurs F-5 )

I år har vi talat mycket om att få med en känsla i dikten hellre än att det skall rimma eller vara rätstavat.

Bästa dikten väljs ut av Bokrådet, Elevrådet och Kamratstödjarna. Dikten läses upp av rektorn på skolavslutningen.

Kolla in bildspelet!

// Jessica