Eva och Jessica på Bibliotekshögskolan i Borås nov 2011. Första dagen på Skolbiblioteksutbildningen.