5B utställning från Bilden bredvid Skolbiblioteket.