6. sep, 2013

Skolplus

Skolplus - när vi vill ha LGR11 anpassade övningar

Övningar som är anpassade till Lgr11 för F-5 inlogg och lösenord finns på fronter eller kan fås av exp. ( gäller vår skolas pedagoger )